Godina dana putovanja oko svijeta


12. mjeseci putovanja, 3 kontinenta i 15 zemalja – Bugarska, Makedonija, BIH, Albanija, Grčka,  Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Brazil, Italija, San Marino, Finska, Šri Lanka, Engleska i Njemačka