Impressum

IB TEAM, obrt za usluge, vl. Branko Krčmar

Sjedište: Ivana Vurušića 11, 40321 Mala Subotica

Poslovni račun – HR2723400091160536164 PBZ

SWIFT: PBZGHR2X

OIB – 18108111577


Nakladnik: RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Sjedište: Krapinska 45, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 3660 000, Fax: +385 1 3660 009, E-mail: rtl@rtl.hr, Web: www.rtl.hr

Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080451968,

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920

IBAN: HR4623300031100217010 kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.

Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Marc Puškarić

Član Uprave: Ivana Mihelčić


Voditelji portala:

Branko Krčmar

Iva Mihalic Krčmar

email: info@putoholicari.com

putoholicari@gmail.com


Putoholičari na društvenim mrežama:

Facebook     Instagram     Youtube     Twitter