Oni putuju

MAJA KLARIĆ – Život u ruksaku

MAJA KLARIĆ – Život u ruksaku

Maja Klarić je putopjesnikinja koja nas je upoznala sa putopisnom poezijom, a sad ćemo se upoznati sa Majom. Kako je...