Traži se 5 putnika za Tursku


Pozivamo sve zainteresirane na razmjenu mladih (Youth Exchange) između 18-30 godina starosti pod pokroviteljstvom Erasmus + programa za 5 sudionika iz Hrvatske. Projekti su namijenjeni isključivo mladima koji su motivirani iz Europske unije, koji žele naučiti nešto novo i steći znanja iz drugih kultura.

PCR TESTOVI ĆE BITI POKRIVENI od strane putnih troškova.
Troškovi su financirani od strane Erasmus+ programa (smještaj, hrana, putovanje) i limit za putovanje je subvencioniran prema standardima Erasmus+ kalkulatora što iznosi za ovaj projekt 360 eura.

Karte su trenutno unutar limita (avioni, busevi, vlakovi)- 360 EURA

Projekt: YOUR CELEBRATION IS MY CELEBRATION- 2. DIO

Siirt- TURSKA (18-30 godina starosti)

Youth Exchange-10.10.2021- 16.10. 2021.

Zainteresirani se mogu javiti za više informacija na etfyp2015@gmail.com sa naslovom -Razmjena u TURSKOJ!