Traže se 4 sudionika iz Hrvatske za putovanje u Rumunjsku i Mađarsku


Traže se 4 sudionika iz Hrvatske za putovanje u Rumunjsku i Mađarsku u sklopu Erasmus + programa

Pozivamo sve zainteresirane na razmjenu mladih između 18-30 godina starosti  pod pokroviteljstvom Erasmus + programa za 4 sudionika iz Hrvatske za 3 predstojeća projekta. Projekti su  namjenjeni isključivo mladima koji su motivirani iz Europske unije, koji žele naučiti nešto novo i steći znanja iz drugih kultura.
 
Troškovi su financirani od strane Erasmus+ programa ( akomodacija, hrana, putovanje), limit za putovanje je subvencioniran prema standardima Erasmus+ kalkulatora.
Karte su trenutno unutar limita!!!

Mađarska
APV 20-22.04.2018. 
Youth Exchange 23.-31.07.2018. 

Rumunjska: 
APV between 14.-16.05.2018.
Youth Exchange 25.06 – 03.07.2018.

Rumunjska
Youth Exchange 03.-15.05. 2018. 

Zainteresirani se mogu javiti za više informacija na etfyp2015@gmail.com sa CV!