Ryanair nova pravila za prtljagu


Ryanair smanjuje naknadu i povećava dozvoljenu veličinu za predanu prtljagu.

Ryanair uvodi nova pravila za prtljagu kako bi potaknuli putnike da predaju prtljagu na check-in. Naime, avionske kabine su postale premale pošto svi putnici nose samo ručnu prtljagu i to po dvije torbe, zbog čega kasne ukrcaji putnika, a time i polijetanja.

Stoga, od 15. siječnja 2018. godine vrijede ova pravila:

  • Dozvoljena kilaža predane (check-in) prtljage povećat će se sa 15kg na 20kg 
  • Naknada za predanu (check-in) prtljagu će se smanjiti sa 35€ na 25€. 
  • Samo putnici s Prioritetnim ukrcajem(5€) (uključujući Plus, Flexi Plus i Family Plus) moći će u avion unijeti dvije ručne torbe 
  • Svi ostali putnici u avion smiju unijeti jednu manju ručnu prtljagu, a druga veća (55cm x 40cm x 20cm) mora biti smještena u prtljažni prostor i predaje se na  boarding gate-u (besplatno).
  • Dimenzije ručne prtljage ostaju iste: 55cm x 40cm x 20cm i 35cm x 20cm x 20cm