Prava putnika u zračnom prometu


“Kada sam došao u zračnu luku, shvatio sam da je moj let odgođen. Što mogu učiniti?”

 

Imate pravo na skrb od strane zrakoplovne kompanije. To podrazumijeva da imate pravo na osvježenje, obroke, dva besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili e-poštu, smještaj te prijevoz između aerodroma i mjesta smještaja ako je kašnjenje:

  • dva sata ili više za letove do 1500 km;
  • tri sata ili više za letove dulje od 1500 km unutar EU ili za druge letove između 1500 i  3500 km;
  • četiri sata ili više za letove dulje od 3500 km izvan EU.

Ako Vam let kasni više od pet sati i Vi odlučite ne nastaviti putovanje, imate pravo na povrat novca za kartu i let u mjesto iz kojeg ste započeli putovanje.

UPOZORENJE! Ako ste stigli do konačnog odredišta s kašnjenjem od tri sata ili više, imate pravo na istu naknadu kao i kad Vam je let otkazan, osim u slučaju kada zrakoplovna kompanija može dokazati da je kašnjenje uzrokovano izvanrednim okolnostima. 

Postoje i tvrtke kao što je REFUNDD.com koja obavlja pritužbe umjesto vas. Više o tome OVDJE

BUDITE AKTIVNI!

  • Odmah kontaktirajte osoblje zrakoplovne kompanije u zračnoj luci i zatražite pravo na skrb i naknadu.
  • Podnesite prigovor zrakoplovnoj kompaniji po dolasku kući ako mislite da su Vam prava bila narušena.

KOJA SU MOJA PRAVA U SLUČAJU DA MI JE USKRAĆEN UKRCAJ?

Zrakoplovna kompanija dužna je prvo potražiti dobrovoljce koji bi se odrekli rezervacije u zamjenu za određene pogodnosti. Dodatno, kompanija mora ponuditi dobrovoljcima izbor između punog povrata novca i promjene rute.

Ako se ne pronađe dovoljan broj dobrovoljaca, tada Vam kompanija može uskratiti ukrcaj protiv Vaše volje. U tom slučaju, imate pravo na naknadu od 250 do 600 eura, dok u slučaju da Vam prijevoznik ponudi zamjenski let imate pravo na naknadu od 125 do 300 eura. Također se možete odlučiti za povrat novca za karatu i let u mjesto iz kojeg ste započeli putovanje ili zamjensku rutu do krajnjeg odredišta. Imate pravo i na skrb od strane zrakoplovne kompanije.

KOJA SU MOJA PRAVA U SLUČAJU OTKAZIVANJA LETA?

Imate pravo na istovjetnu naknadu kao i u slučaju kad Vam je uskraćen ukrcaj. To pravo nemate ako ste obaviješteni o otkazivanju najmanje 14 dana prije leta, ako Vam je ponuđena promijenjena ruta sa sličnim redom letenja ili ako zrakoplovna kompanija može dokazati da je otkazivanje leta uzrokovano izvanrednim okolnostima, kao što su loši vremenski uvjeti.

UPOZORENJE! Imate ta prava ako polijećete iz bilo koje zračne luke u EU, ili dolazite u EU s prijevoznikom iz EU-a ili iz Islanda, Norveške ili Švicarske. Morate unaprijed biti informirani o tome koja zračna kompanija upravlja Vašim letom.flight cancelled

KOJA SU MOJA PRAVA U SLUČAJU PROBLEMA S PRTLJAGOM?

Ako je Vaša prtljaga izgubljena, oštećena ili Vam kasni, imate pravo na naknadu do oko 1220 eura. Međutim, zrakoplovna kompanija neće biti odgovorna ako je poduzela sve razumne mjere da izbjegne štete ili ako nije bilo moguće provesti takve mjere.

BUDITE AKTIVNI!

  • Odmah u zračnoj luci prijavite izgubljenu ili oštećenu prtljagu.
  • Podnesite pisani prigovor zrakoplovnoj kompaniji u roku od sedam dana od primitka prtljage. Za prtljagu dostavljenu sa zakašnjenjem taj rok iznosi najdulje 21 dan.
  • Zatražite pomoć od ECC Hrvatska

JESAM LI TAKOĐER ZAŠTIĆEN KADA PUTUJEM DRUGOM VRSTOM PRIJEVOZA, NE SAMO ZRAČNIM?

Da, zaštićeni ste zakonom EU i kada putujete vlakom, autobusom ili brodom. Imate pravo na informacije i pomoć prije i za vrijeme putovanja. U slučaju otkazivanja ili kašnjenja imate  pravo na zamjenu rute ili povrat novca i naknadu. Prava putnika u željezničkom prometu primjenjuju se na sve usluge međunarodnog željezničkog prijevoza u EU; prava putnika u autobusnom prometu primjenjuju se na daleke udaljenosti (npr. dulje od 250 km); prava putnika u brodskom prometu primjenjuju se kada se putuje morskim i kopnenim plovnim putevima.

JESTE LI ZNALI?

Šest od deset Hrvata ne znaju svoja potrošačka prava u slučaju kad im let kasni ili je otkazan.

SAVJETI ZA PAMETNO PUTOVANJE:

1. Zahtijevajte informacije o svojim pravima

Zračni prijevoznik mora Vas informirati o Vašim pravima kada stvari krenu loše u zračnoj luci.

2. Podnesite prigovor ako su Vaša prava narušena

Prvo biste trebali kontaktirati zrakoplovnu kompaniju. Upotrijebite EU-ov obrazac za prigovor za naknadu ili povrat novca. Dostupan je na svim europskim jezicima. Ako niste zadovoljni s njihovim odgovorom možete uputiti prigovor Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

3. Čuvajte račune

Ako imate bilo kakve troškove zbog kašnjenja ili otkazivanja leta, čuvajte račune i pošaljite njihove kopije zrakoplovnoj kompaniji, zajedno s prigovorom.

Za više informacija i savjeta nazovite potrošački info telefon 072 414 414 ili kontaktirajte:

CENTRE ZA SAVJETOVANJE POTROŠAČA – UDRUGE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
Tel:  072 414 414 
potrosac@potrosac.hr, savez@zastita-potrosaca.orgistarskipotrosac@gmail.com i potrosacos@gmail.com.
http://potrosac.mingo.hr

EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA 
Tel: 01 610 9744 
savjeti-ecc@mingo.hr
http://ecc-croatia.hr

HRVATSKA  AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Tel: 01 2369 300
ccaa@ccaa.hr
www.ccaa.hr

 

Izvor: prava-potrosaca.hr