Nacionalni park Krka – Snižene cijene ulaznica


Od 16. do 22. rujna promotivna cijena za pješake i bicikliste na ulazima Skradinski most, Stinice i Roški slap iznosi 12 eura za cijeli Park, a 6 eura za srednji i gornji tok Krke.

Za posjet Roškoga slapa moli se da se koriste parkirališta u Laškovici i u Bogatićima Miljevačkim.

Prijevoz autobusom na Roški slap:

Laškovica: 10:00 10:30 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Bogatići Miljevački: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Više informacija možete naći na službenim stranicama NP Krka