Reality of life : JAMAJKA


Katarina je bila na putovanju gdje je posjetila predivnu Jamajku. Napravila je kratki video o životu na Jamajci ali iz perspektive lokalnog stanovništva… Check It Out!

 

“love the life you live. live the life you love.**Bob Marley**

Video by Katarina Zlopasa