AZERBAJDŽAN – Xinaliq


Fotke – Azerbajdžan – Xinaliq 2014 –  Posjetili smo najviše naselje na Kavkazu na visini od 2350 m – Tamošnji stanovnici imaju svoj jezik, svoju kulturu i svoje navike…..