Watchtower of Turkey


Pogledajte briljantan video koji je snimio Leonardo na svom putovanju kroz Tursku. U 20 dana prošao je nekih 3500 km, a posjetio je Kapadokiju, Pamukkale, Efez, Istanbul i Konyu….