Traže se 4 osobe za putovanje u Rumunjsku – Svi troškovi pokriveni


Pozivamo sve zainteresirane na razmjenu mladih (Youth Exchange) između 18-30 godina starosti  pod pokroviteljstvom Erasmus + programa za 4 sudionika iz Hrvatske. Projekti su  namijenjeni isključivo mladima koji su motivirani iz Europske unije, koji žele naučiti nešto novo i steći znanja iz drugih kultura.
 
Troškovi su financirani od strane Erasmus+ programa (smještaj, hrana, putovanje) i limit za putovanje je subvencioniran prema standardima Erasmus+ kalkulatora što iznosi za ovaj projekt 180 eura. Zemlje koje će sudjelovati su: Rumunsjka, Cipar, Španjolska, Litva,  Italija, Francuska i Hrvatska.

Karte su trenutno unutar limita!!!
Projekt:  CultRural Experience 2-Agriculture For All

Ukrajina, (18-30 godina starosti)

 Youth Exchange -13.08.2021.- 20.08.2021. (može se ostati 2 dana prije ili poslije projekta ako se želi)

Zainteresirani se mogu javiti za više informacija na etfyp2015@gmail.com sa CV sa naslovom Projekt- Rumunjska!