Traže se 3 osobe za putovanje u Rumunjsku – Erasmus + projekt


Pozivamo sve zainteresirane na razmjenu mladih (Youth Exchange) između 18-30 godina starosti pod pokroviteljstvom Erasmus + programa za 3 sudionika iz Hrvatske. Projekti su namijenjeni isključivo mladima koji su motivirani iz Europske unije, koji žele naučiti nešto novo i steći znanja iz drugih kultura.

PCR TESTOVI su pokriveni u samom trošku strane putnih troškova. Troškovi su financirani od strane Erasmus+ programa (smještaj, hrana, putovanje) i limit za putovanje je subvencioniran prema standardima Erasmus+ kalkulatora što iznosi za ovaj projekt 180 eura. Zemlje koje će sudjelovati su: Litva, Hrvatska, Rumunjska, Španjolska, Cipar, Sjeverna Makedonija, Italija, Francuska.

Karte su trenutno unutar limita!!!

Projekt: CultRural Experience 2-Agriculture For All Rumunjska, u okolici Temišvara
(18-30 godina starosti)
Youth Exchange-12.08.2021- 21.08. 2021.

Zainteresirani se mogu javiti za više informacija na etfyp2015@gmail.com sa naslovom -Razmjena u Rumunjskoj!

Srdačno,

ETFYP team – https://www.facebook.com/profile.php?id=100011138110249