Trekking Alpe


Tražim 1-3 suputnika/ce za trekking, 3-4 dana. Preferiram Alpe, Sloveniju/Austriju, iako sam otvoren i za opcije na Velebitu. Spavanje u domovima/skloništima uz prethodnu rezervaciju, u šatoru u kampovima i/ili bivkarenje. Tražim ljude (20-35) koji traže bijeg od svakodnevice, fleksibilni su u planiranju, posjeduju odgovarajuću opremu za boravak u Alpama i kondiciju za proći 10-20km/dnevno. M