Švicarska željeznicom


Ž. 53 traži za ovo putovanje ž. sličnih godina.
Ture kreću od 5.mj pa do 8.mj. i mogu bilo kada u tom razdoblju, ali mi je bitno već sada isplanirati, odrediti termin.
Za detalje o putovanju pogledajte na Idea putovanja.
Meni se čini jako lijepo putovanje i već ga duže vrijeme škicam. Sada bi išla, a nemq zainteresiranih.
No, možda ovdje ima neka žena slične situacije pa da podijelimo trošak sobe i podružimo se.:)