Godina dana putovanja u 3 minute


Mnogi su nezadovoljni svojim životom, a nisu spremni poduzeti ništa da to promijene…samo zato što su navikli na sigurnost i konformizam, koji čovjeku daju privid mira, ali pustolovnom duhu čovjeka ništa ne šteti kao sigurna budučnost… Čovjeku je urođena njegova strast prema avanturi. Stoga da ne duljim, digni se iz fotelje i put pod noge