Otvara se najduži viseći most za pješake na svijetu u Portugalu


Novi pješački viseći most otvara se 37 km jugoistočno od Porta u Portugalu, a trebao bi biti najduži na svijetu sa 1.692 metra. Most 516 Arouca zasigurno nije za one slabih srca jer se nalazi 576 metara iznad kanjona rijeke Paive.

Most je izgrađen pomoću čeličnih kabela i otvorene metalne rešetke. Pješaku bi trebalo pet do 10 minuta da ga prođe ovisno o zaustavljanju. Nema prozirno dno, pa će hodanje biti malo manje zastrašujuće od prelaska najnovijih mostova sa staklenim dnom u Kini ali svejedno možete vidjeti kroz otvoreni pod od metalne rešetke.

Most bi se trebao otvoriti 2021. godine – iako točan datum nije određen.