Oh Canada! 150. godišnjica od nastanka konfederacije i Kanade


Na današnji dan obilježava se 150. godišnjica nastanka konfederacije i odcjepljenje od britanske vlasti.

Trenutno se mogu kupiti povratne aviokarte iz Zagreba za Kanadu za 369€

Dana, 1.7.1867. su se Britanske kolonije, Kanada, New Brunswick i Nova Scotia udružile u kanadski dominion. I od tada se računa postanak Kanade kako je znamo danas. U trenutku stvaranja dominiona provincija Kanada podijeljena je na današnji Quebec i Ontario.

Već od početka 2017. godine promovira se 150 godina od nastanka konfederacije pod nazivom “Canada 150” te je za tu svrhu dizajniran poseban logo koji predstavlja javorov list sastavljen od niza dijamanta. Četiri donja crvena dijamanta predstavljaju četiri provincije koje su prvobitno bile uključene u konfederaciju, dok ostale predstavljaju preostaje provincije i teritorije koji čine Kanadu. Podsjetimo se, današnji teritorij Kanade sastoji se od 10 provincija i 3 teritorija.

 

Iako se mnogo novaca i priprema potrošilo u proslavu, bitno je da se ipak ne zaboravi prošlost i kako su nastale i britanske provincije i Kanada kao država. Nemojmo zaboraviti bolan i nepravedan period koji se odvijao nad domorodačkim stanovništvom, koje slavi više od 15000+ godina kulture na ovim teritorijima, a ne samo 150. Iako se danas pokušava odati priznanje domorodačkom stanovništvu koje još uvijek živi u plemenima i poštuje stare običaje, teško je to ostvariti u svakidašnjici i današnjem suvremenom svijetu.

Ako se nalazite na putovanju u Kanadi danas je idealna prilika da uživate u vatrometu i nekim od besplatnih događanja koji se odvijaju diljem cijele Kanade.

 

M.M.