Indija uvela e-Vizu


Turizam u Indiji važan je za ekonomiju zemlje, a implementacija e-Vize stranim posjetiteljima olakšava putovanje u Indiju.

Zahtjev za e-Vizu može se podnijeti online – LINK, a cijene su:

  • Kratkoročni rok (travanj-lipanj): 30 dana (dvostruki ulaz) – 10 USD
  • Kratkoročni rok (srpanj-ožujak): 30 dana (dvostruki ulaz) – 25 USD
  • Srednje trajanje: 1 godina (višestruki ulaz) – 40 USD
  • Dugoročno: 5 godina (višestruki ulaz) – 80 USD

e-Viza za Indiju trenutno je dostupna građanima 113 zemalja među kojima je i Hrvatska. e-Viza za Indiju uvedena je radi pojednostavljenja procesa dobivanja vize i privlačenja više stranih posjetitelja.