Croatia Airlines pred krahom


Croatia Airlines pred krahom: u prvih šest mjeseci gubitak gotovo 100 mil. kuna piše PoslovniPuls

U prvom polugodištu 2015. godine broj ukupno prevezenih putnika Croatia Airlinesa je na razini istog razdoblja 2014. godine. Broj putnika u domaćem redovitom prometu manji je za 3 posto, a u međunarodnom redovitom prometu veći je za 1 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine…

Na kraju promatranog razdoblja ostvaren je operativni gubitak u visini od 98,7 mil. kn, a uključivanjem financijskih troškova krajnji gubitak iznosi 97,5 mil. kn. U istom lanjskom razdoblju gubitak je iznosio 37,7 milijuna kuna.

Operativni prihodi manji su za 7 posto prvenstveno zbog nižeg ostvarenja ostalih prihoda. Putnički prihodi ostvarili su pad od 3 posto, dok je broj putnika na razini ostvarenja u istom razdoblju 2014. godine. Prihodi od prijevoza tereta manji su u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 3 posto. Ostali prihodi manji su za 24 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine prvenstveno zbog manjih prihoda od prodaje dugotrajne imovine, prihoda od tehnike te manjih prihoda od PSO naknada za održavanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza.

U prvom polugodištu 2015. godine prodaja bilježi pozitivan trend s rastom od 2 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Za rast prodaje najzaslužniji su rezultati izvoza tj. inozemne prodaje koja bilježi povećanje od 6 posto. Prodaja na tržištu Amerike porasla je 11 posto, a udio u ukupnoj prodaji iznosi 17 posto. U prvom polugodištu 2015. godine pad prodaje ostvaren je na tržištima Australije, Nizozemske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Unutar Europske unije najveći rast prodaje ostvarila su tržišta Velike Britanije, I rske, Francuske, Danske,Švedske, Grčke te Njemačke, dok je izvan Europske unije najveći rast zabilježen na tržištu Švicarske. Prodaja od strane drugih zrakoplovnih kompanija raste za 4 posto. Oko 67 posto ukupne prodaje Croatia Airlines ostvario je na inozemnim tržištima.

Prodaja na domaćem tržištu manja je za 9 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Prodaja preko vlastitih prodajnih kanala manja je za 4 posto, dok je BSP prodaja veća za 6 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Dio pada prodaje poslovnica i predstavništva kompenziran je porastom internetske prodaje karata.

U izvanrednom charter prometu prevezeno je 22 tisuće putnika što je rast od 1 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Charter promet čini tek 3 posto ukupnog prometa. U promatranom razdoblju prijevoz tereta u tonama manji je za 6 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. Ostvaren je putnički faktor popunjenosti (PLF) od 64,3 posto (-0,4 postotni poen), te težinski faktor popunjenosti (WLF) od 62,5 posto (-0,3 postotni poen). Od ukupnih 802.559 prevezenih putnika na domaći redoviti promet odnosi se 205.824 putnika, dok je 574.729 putnika prevezeno u međunarodnom redovitom prometu. U charter prometu je prevezeno 22.006 putnika. U međunarodnom redovitom prometu broj prevezenih putnika u promatranom razdoblju veći je za 1 posto, odnosno prevezeno je 7.298 putnika više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Putnički faktor popunjenosti (PLF), uz 2,1 posto više ponuđenih kapaciteta, u prvom polugodištu je u porastu na tržištima Nizozemske, Velike Britanije i Švicarske, a pad je ostvaren na tržištima Francuske, Austrije, Belgije, Makedonije, Njemačke, Italije i Bosne i Hercegovine.