Picek crkva|Chicken Church – Java, Indonesia


Ovo je najčudnija crkva koju smo ikad posjetili – picek crkva na brdu, duboko u džungli.

A priča ide ovako.

Daniel Alamsjah dobio je poruku od Boga da mora sagraditi crkvu odnosno mjesto za molitvu u obliku golubice (lokalci su je kasnije nazvali Chicken church jer je više ličila na kokoš nego na golubicu). ‘Crkva’ je ogromna, u središtu je velika dvorana, okolo su balkoni/terase, a ispod nekoliko soba/prostorija. Bilo je to mjesto za molitvu za razne religije, ali i za rehabilitaciju mladih, uglavnom mentalno bolesnih, ovisnika itd. Ovo mjesto ostalo je nedovršeno i prije nekih 17 godina napušteno, tada se počelo urušavati i vandalizirati. Međutim, turisti su saznali za ovu neobičnu ‘crkvu’ i počeli je posjećivati, a prošle godine lokalci su odlučili malo je obnoviti i od svega pokrenuti turizam