Indonezija – Gili Air


Sjeverozapadno od Lomboka smjestio se arhipelag od tri Gili otoka – Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Na otocima je strogo zabranjen sav promet, što znači da nema asfalta, niti automobila, jedina prijevozna sredstva su vaše noge, bicikl i cidomo – konjska zaprega. Krećemo na Gili Air.